Ravishing anime princess always ready to take you on a wild ride.